Öne Çıkanlar
Guru Dive Dalış Merkezi - Tüplü Dalış Eğitimi - Dalgıç Kursu

İleri Seviye Dalış Eğitimi TSSF CMAS 3 Yıldız Dalıcı Eğitimi Kursu

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı eğitimi

KURS BEDELİ: 20.000TL. (Fiyata dahil olanlar 25-30 Saat sınıfta teorik eğitim, İstanbul içinde kendi tesislerimizde yapacağınız 10 eğitim dalışı,  tüm dalış ekipmanları kira bedelleri, orjinal TSSF 3 Yıldız dalıcı kitabı, Küçük tekne kullanımı, TSSF ye ödenecek olan tüm harçlar ve bröve masrafları.)

TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı eğitimine katılım şartları
 1. TSSF – CMAS iki yıldız dalıcı brövesi sahibi olmak ve üzerinden en az 6 ay süre geçmiş olması (eş değer bröveye sahip olmak)
 2. Dalış kayıt defterinde 2 yıldız eğitim dalışları hariç en az 50 kayıtlı dalışı olması
 3. 18 yaşını doldurmuş olmak,
 4. Talimatta belirtilen sağlık şartlarına uygun olmak. (bakınız talimatname)
TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı teorik konuları
 1. 3T1 Küçük Tekne Kullanımı
 2. 3T2 Navigasyon
 3. 3T3 Sualtı Arama, Kurtarma
 4. 3T4 Kompresör Kullanımı
 5. 3T5 Problem Yönetimi
 6. 3T6 Grup Dalış Organizasyonu
 7. 3T7 Fizik, Fizyoloji Genel Tekrarı
 8. 3T8 Dalış Malzemeleri Genel Tekrarı
TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı eğitimi sonunda nasıl başarılı olabilirim
 1. Teorik konulardan olacak sınavdan %80 doğru cevaplamak
 2. Açık deniz dalışlarında sualtı beceri sınavlardında başarılı olmak
TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı eğitimi sonunda verilecek belgeler
 1. Uluslar arası geçerliliği olan sportif dalışın son limiti olan 30 metreye kadar dünyanın her yerinde dalış yapabileceğiniz uluslar arası geçerliliği olan tssf – cmas bröve sahibi olacaksınız.
 2. TSSF – CMAS duvar diploması
 3. TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı  kitabı
 4. TSSF – CMAS dalış kayıt defteri
TSSF – CMAS üç yıldız dalıcı görev, sorumluluk ve yetkileri

Federasyona bağlı bir dalış kuruluşundan eğitim ve belge almış olmalıdır. Her düzeyde dalıcıya sualtın da önderlik yapabilecek beceri ve deneyimi olan dalıcıdır. Önderlik yaptığı dalıcıların güvenli dalış kurallarına uygun dalış yapmalarını sağlamakla yükümlüdür. Sualtı kurtarma ve ilkyardım konularında gerekli eğitimi almıştır ve uygulayabilir. Görevli olduğu durumlarda dalışla ilgili kural dışı davranışlarda bulunanları uyarmaya ve gerekirse dalıştan alıkoymaya yetkilidir. Önderliğini yaptığı dalıcıların güvenliğinden birince derecede sorumludur. En çok 30 metre derinliğe kadar dalış yapabilir, yaptırabilir.

KURS BEDELİ: 20.000TL. (Fiyata dahil olanlar 25-30 Saat sınıfta teorik eğitim, İstanbul içinde kendi tesislerimizde yapacağınız 10 eğitim dalışı,  tüm dalış ekipmanları kira bedelleri, orjinal TSSF 3 Yıldız dalıcı kitabı, Küçük tekne kullanımı, TSSF ye ödenecek olan tüm harçlar ve bröve masrafları.)
**Eğitim dalışlarını isteyen öğrencilerimiz şehir dışında gerçekleştirebilir.