Öne Çıkanlar
Guru Dive Dalış Merkezi - Tüplü Dalış Eğitimi - Dalgıç Kursu

1 ve 2 Yıldız Eğitmen Eğitimi Kursu

GURU PRO EĞİTİMLERİ

CMAS 1 YILDIZ EĞİTMEN SERTİFİKA EĞİTİMİ KURSU
Dalış tutkunuzu ileriye taşımak, bütün bilginizi sizin gibi dalışa gönül vermiş insanlara aktarma şansını elde etmek için GURU DALIŞ OKULU sizler için “GURUPRO” eğitimini başlattı.

“GURUPRO” Eğitimi ile profesyonel hocalardan eğitiminizi alarak isterseniz kariyerinizde köklü değişiklikler yapabilirsiniz.

“GURUPRO” 1 Yıldız Eğitmen eğitimine katılmak için;
TSSF’nin yönetmeliklerinde belirtilen koşulların tamamının sağlanması gerekmektedir. Bunlar;

1). Üç yıldız dalıcı ya da Federasyonca onaylanmış eşdeğer bir belgesi olmak
a). Eş değer belgeler:
Cmas: 1* Dalıcı>Padi: Open Water Diver>SSI: Scuba Diver
Cmas: 2* Dalıcı>Padi: Advanced Open Water Diver, Rescue Diver>SSI: Open Water Diver
Cmas 3* Dalıcı>Padi: Dive Master>SSI: Dive Master

2). Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak

3). Üç yıldız dalıcı belgesini ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek

4). Üç yıldız dalıcının sahip olma mecburiyetinde olduğu uzmanlıklara ek olarak oksijen kullanımı ve gece dalışı uzmanlıkları ve ayrıca seçeceği diğer 5 adet uzmanlığa ait uzman dalıcı belgesine sahip olmak, (Bütün uzmanlıklara buradan ulaşabilirsiniz)

5). Sağlıklı olmak ve donanımlı dalışa sağlık açısından engel bir durumu bulunmadığına ilişkin ve 6 aydan daha eski tarihli olmamak üzere sağlık raporu almış olmak

6). En az ilköğretim ya da dengi okul bitirmiş olmak

7). Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak

8). 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine göre veya Disiplin Kurulundan bir defada altı ay ya da son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan uzaklaştırma ya da hak yoksunluğu cezası almamış olmak ya da Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süreli ve/veya da süresiz iptal edilmemiş olmak

9). Yetkili bir dalış kuruluşunda eğitim aldıktan sonra Federasyonun açacağı bir yıldız eğitmen sınavında başarılı olmak

Eğitiminiz için “GURUPRO” 1 Yıldız Eğitmen eğitimi kurs planlaması söyle;
GURUPRO’ya katılan eğitmen adayları 2 veya 3 yıldız eğitmenler gözetiminde görev alır ve bu görevlerde teorik, sığ su ve deniz dalışında eğitim teknikleri ve becerileri, CMAS standartları öğretilirken havuz çalışmaları, deniz dalışları yaptırılır.

GURUPRO 1 Yıldız eğitmenlik eğitimi 12 Teorik ders, 3 Havuz çalışması, 12 deniz çalışmasından oluşmaktadır.

Katılma Koşulları


Teorik Çalışmalar

 • Kurs tanıtımı
 • CMAS standartları
 • Teorik ders anlatım tekniği
 • Sığ su eğitimi
 • Açık deniz eğitimi
 • 1 yıldız dalıcı kursu nasıl düzenlenir?
 • 2 yıldız dalıcı kursu nasıl düzenlenir?
 • 3 yıldız dalıcı kursu nasıl düzenlenir?
 • Dalış endüstrisi ve fiyatlandırma
 • Sportif dalış organizasyonu, planlama ve kontrolü
 • Sorumluluk ve risk yönetimi
 • Katılımcıların teorik ders anlatımı


Sığ su ve açık deniz çalışmaları

 • Beceri tekrarı
 • Eğitim
 • Kurtarma
 • Organizasyon, planlama, kontrol
 • Açık deniz eğitimi
 • Açık deniz kurtarma


“GURUPRO” 1 Yıldız Eğitmen Eğitimini tamamladıktan sonra federasyonun açacağı bir yıldız eğitmen sınavında başarılı olması gerekmektedir.